Zakup gotowych spółek Warszawa


Oceń artykuł Zobacz ranking
Przepisz powyższy kod i oceń artykuł »
Zakup gotowych spółek Warszawa
2018-04-16
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi formę prawną przedsiębiorstwa w Polsce. Zasady funkcjonowania tej jednostki zostały uregulowane po raz pierwszy w Niemczech (niemiecka nazwa to Gesellschaft mit beschränkter Haftung). W naszym kraju regulacje dotyczące tego podmiotu zostały przyjęte dekretem z dnia 8 lutego 1919 roku. Oznacza to, że spółka ta funkcjonuje w Polsce już niemal 100 lat.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką typu handlowego, a więc jej funkcjonowanie reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Główną cechą tego podmiotu jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Za wszelkie należności odpowiedzialność w pierwszej kolejności ponosi sama spółka własnym majątkiem. Za długi mogą również odpowiadać członkowie zarządu w sposób subsydiarny. Sytuacja taka ma miejsce przede wszystkim, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną bądź więcej osób bez względu na kraju ich pochodzenia. Wyjątkiem jest inna jednoosobowa spółka z o.o., która nie została uprawniona do założenia danego podmiotu. Do 2009 roku, aby założyć spółkę z o.o. wspólnicy musieli wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 50 000 złotych. Aktualnie kwota ta została zmniejszona do 5 000 złotych. Co więcej, trwają prace nad projektem, który ma zredukować tę kwotę do symbolicznej złotówki. Budzi to spore emocje, ponieważ według wielu przedsiębiorców już 5 tysięcy jest sumą zbyt niską by zapewnić spółce prawidłowe funkcjonowanie.

Aby zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy podpisać jej umowę sporządzoną w formie aktu notarialnego. Na dokumencie takim koniecznie należy zawrzeć takie dane, jak firma i siedziba spółki, przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego, informacje odnośnie tego czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów każdego ze wspólników oraz czas trwania spółki (o ile go ustanowimy). Kolejno wspólnicy muszą wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, powołać zarząd, radę nadzorcza bądź komisję rewizyjną. W następnej kolejności należy uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Tutaj konieczne jest złożenie i opłacenie odpowiedniego wniosku. Zgłaszając spółkę do Urzędu Skarbowego otrzymuje ona obowiązkowy numer NIP, numer REGON oraz wpis do ZUS.

Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest skomplikowana i czasochłonna, stąd też wielu przedsiębiorców decyduje się na kupno gotowej spółki, czyli takiej, która przeszła już pełną ewidencję, dzięki czemu jest gotowa, aby natychmiast poprowadzić pod sobą działalność. Kupując gotową spółkę przedsiębiorcy zazwyczaj ubiegają się by posiadała siedzibę w stolicy kraju, która znacznie zwiększa jej wiarygodność w otoczeniu biznesowym. Zakup gotowych spółek Warszawa pozwala dopełnić wszelkich formalności już w przeciągu jednego dnia. Sprzedający w tym celu musi poinformować osoby zainteresowane o wymaganych do kupna spółki dokumentach i formularzach. Kolejno należy umówić się na wizytę u notariusza, gdzie przyszły właściciel musi podpisać wcześniej przygotowane dokumenty. Tam też zostaną mu przekazane druki i formularze, które zostaną złożone do Sądu Rejestrowego, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego.

Nadesłał:

Konsultant_Finansowy

Wasze komentarze (0):


Przepisz kod:
Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl