Kafito Polski

Społeczeństwo » Społeczeństwo » Służby państwowe » Ministerstwa

Jeżeli uważasz, że w tym miejscu powinna znajdować się informacja o Twojej stronie WWW lub firmie przejdź do menu dla Użytkowników i dodaj swój wpis lub wybierz z listy swoich wpisów.
Wyświetl wg miejscowości:
Wszystkie | Poznań

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest państwową jednostką budżetową utworzoną do realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest organem administracji rządowej niezespolonej właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym Warty, w zakresie ustalonym w ustawie Prawo wodne.Organizację Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Przy nadawaniu statutu uwzględnia się zakres działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz charakter obszaru działania. Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną, zakres działania poszczególnych pionów i jednostek terenowych, podział czynności i odpowiedzialności, określa regulamin organizacyjny, nadany zgodnie ze statutem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Liczba pozycji: 1
Ostatnio dodane
Wpisy katalogowe Podkategorie