Kafito Polski

Społeczeństwo » Szkolnictwo i nauka » Fizyka » Zjawiska fizyczne

Jeżeli uważasz, że w tym miejscu powinna znajdować się informacja o Twojej stronie WWW lub firmie przejdź do menu dla Użytkowników i dodaj swój wpis lub wybierz z listy swoich wpisów.

Hydroliza - Reakcje chemiczne, wzory, teoria

Serwis prezentuje zagadnienia powiązane z reakcją chemiczną jaką jest hydroliza, której produktami są kwas i zasada. Szczególnym rodzajem hydrolizy są odwrócone procesy hydrolizy soli, podczas rozpuszczania jej w wodzie. Na stronie poruszane są takie zagadnienia jak hydroliza estrów, soli.

Tornada - aktualne zdjęcia, filmy trąb powietrznych

Serwis zajmujący się tematyką zjawisk meteorologicznych, w szczególności trąb powietrznych. Na naszej stronie znajdują się zawsze aktualne wiadomości, zdjęcia raz filmy obrazujące niszczycielską moc tornad.

Magiczny kosmos

Przestrzeń kosmiczna jest to tak zwana przestrzeń, która znajduje się poza obszarem ziemskiej atmosfery. Granicę pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się wysokość 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, inaczej zwana linią Kármána. Dokładnie wytyczona granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną nie istnieje. Przestrzeń kosmiczna charakteryzuje się występowaniem wysokiej próżni, co uniemożliwia rozchodzenie się w niej fal dźwiękowych, a także bardzo utrudnia wymianę cieplną. Przestrzeń kosmiczną przenika z każdej strony promieniowanie kosmiczne, głównie niebezpieczne dla życia promieniowanie jonizujące – tak zwane fale elektromagnetyczne w zakresie promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma oraz wysokoenergetyczne naładowane cząstki. W przestrzeni kosmicznej, w okolicach orbity Ziemi, ciała wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych rozgrzewają się do temperatury przekraczającej 100 °C, natomiast pozostające w cieniu oziębia
Liczba pozycji: 3
Ostatnio dodane
Wpisy katalogowe Podkategorie