Kafito Polski

Społeczeństwo » Szkolnictwo i nauka » Materiały pomocnicze w nauce » Kosmos

Jeżeli uważasz, że w tym miejscu powinna znajdować się informacja o Twojej stronie WWW lub firmie przejdź do menu dla Użytkowników i dodaj swój wpis lub wybierz z listy swoich wpisów.

Magiczny kosmos

Przestrzeń kosmiczna jest to tak zwana przestrzeń, która znajduje się poza obszarem ziemskiej atmosfery. Granicę pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się wysokość 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, inaczej zwana linią Kármána. Dokładnie wytyczona granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną nie istnieje. Przestrzeń kosmiczna charakteryzuje się występowaniem wysokiej próżni, co uniemożliwia rozchodzenie się w niej fal dźwiękowych, a także bardzo utrudnia wymianę cieplną. Przestrzeń kosmiczną przenika z każdej strony promieniowanie kosmiczne, głównie niebezpieczne dla życia promieniowanie jonizujące – tak zwane fale elektromagnetyczne w zakresie promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma oraz wysokoenergetyczne naładowane cząstki. W przestrzeni kosmicznej, w okolicach orbity Ziemi, ciała wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych rozgrzewają się do temperatury przekraczającej 100 °C, natomiast pozostające w cieniu oziębia
Liczba pozycji: 1
Ostatnio dodane
Wpisy katalogowe Podkategorie