Kafito Polski

Program LeadAir

Wpis należy do
użytkownika:
Forum Energii
avatar
przejmij wpis »
10 stycznia rusza nabór do trzeciej edycji programu LeadAir, organizowanego przez Forum Energii. Jego celem jest wsparcie samorządów w osiągnięciu neutralności klimatycznej poprzez indywidualne, długoterminowe doradztwo ekspertów i ekspertek, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz proponowanie praktycznych rozwiązań dopasowanych do specyfiki i potrzeb danego miasta. Wybranych zostanie 15 miast, które otrzymają bezpłatne wsparcie merytoryczne w obszarze m.in. ogrzewnictwa, energetyki, transportu, zarządzania i komunikacji.
WWW: http://leadair.pl/rekrutacja/

Opis firmy

Jesteśmy europejskim i interdyscyplinarnym think tankiem z Polski, którego zespół tworzą ekspertki i eksperci działający w obszarze energii, z doświadczeniem m.in. w biznesie, administracji publicznej i nauce.

Naszą misją jest inicjowanie dialogu, proponowanie rozwiązań opartych na wiedzy, a także inspirowanie do działania na rzecz sprawiedliwej i efektywnej transformacji energetycznej prowadzącej do neutralności klimatycznej. Realizujemy ją poprzez analizy, opinie i dialog w zakresie dekarbonizacji głównych obszarów gospodarki.


Zła jakość powietrza w Europie

Polskie miasta zajmują niechlubne czołowe miejsca w rankingach zanieczyszczeń powietrza. Dane
Europejskiej Agencji Środowiska1 wskazują, że około 90% mieszkańców europejskich miast jest
narażonych na zanieczyszczenia ozonem, dwutlenkiem azotu i cząstkami stałymi (PM) w stężeniach
mogących zagrażać zdrowiu ludzi. Zanieczyszczenie powietrza jest naszym wspólnym problemem.
Ponadto przed polskimi miastami stoją coraz bardziej ambitne wyzwania związane z osiągnięciem
neutralności klimatycznej.


LeadAir, czyli jak stać się miastem neutralnym klimatycznie z czystym powietrzem

Miasta pełnią krytyczną rolę w osiągnięciu celu, jakim jest neutralność klimatyczna. Dlatego Forum
Energii, doświadczony europejski think-tank z Polski, oferuje po raz trzeci wsparcie miejskich
samorządów w walce o czyste powietrze i neutralność klimatyczną - poprzez program LeadAir.

Trzecia edycja projektu, podobnie jak poprzednie, składa się z cyklu szkoleń i webinariów, ale przede
wszystkim z indywidualnych spotkań ze specjalistami gotowymi pracować z miastami nad rozwiązaniem
problemów w konkretnych obszarach, takich jak: ogrzewnictwo, energetyka, transport, zarządzanie i
komunikacja. Program potrwa 6 miesięcy, ale po jego zakończeniu miasta będą miały stały dostęp do
specjalistycznych szkoleń oraz ekspertów.

- LeadAir to unikalna inicjatywa pozwalająca osobom zarządzającym miastami na stawienie czoła
wyzwaniom związanym z zanieczyszczeniem powietrza oraz wypracowanie rozwiązań w gronie
doświadczonych ekspertów, doskonale rozumiejących tematykę neutralności klimatycznej w Europie.
Pomagamy miastom w jak najlepszym dostosowaniu się do obowiązków wynikających z europejskich
regulacji w tym zakresie, ale również na współtworzenie zasad jej wdrożenia. Udział w naszym
programie daje także możliwość dołączenia do grona ambitnych miast – liderów zmian na rzecz
neutralności klimatycznej – podkreśla Lidia Kołucka, wiceprezeska Forum Energii.


Nabór do programu potrwa od 10 stycznia do 9 lutego

W programie LeadAir mogą wziąć udział wszystkie miasta, niezależnie od wielkości, reprezentowane
przez 2-osobowe zespoły samorządowe. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy znajdujący się na stronie programu: https://leadair.pl/rekrutacja/


O programie LeadAir

LeadAir to program organizowany przez Forum Energii, którego celem jest wsparcie samorządów w osiągnięciu
neutralności klimatycznej, zgodnej z dyrektywą Komisji Europejskiej, poprzez indywidualne, długoterminowe
doradztwo ekspertów i ekspertek, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz praktyczne rozwiązania dopasowane do
specyfiki i potrzeb danego miasta. Samorządy miast uczestniczących w programie LeadAir otrzymują wsparcie
ekspertów i ekspertek w dziedzinie energii, finansów, technologii, prawa, transportu i zdrowia. W ramach
programu miasta mają dostęp do wiedzy na temat neutralności klimatycznej poprzez otwarte webinaria,
warsztaty, stronę internetową oraz profil na Facebooku. Samorządy uczestniczące w programie LeadAir wspólnie
z ekspertami i ekspertkami wypracowują praktyczne rozwiązania w zakresie neutralności klimatycznej,
dopasowane do specyfiki oraz indywidualnych potrzeb danego miasta. W poprzednich edycjach programu
LeadAir, Forum Energii współpracowało z 30 miastami, realizując: 30 indywidualnych procesów doradczych, 90 godzin warsztatów i szkoleń oraz 12 webinariów, publikację autorskich analiz, m.in. „Przewodnik dla samorządów Jak finansować działania na rzecz poprawy jakości powietrza i realizacji celów klimatyczno-energetycznych?” oraz
współpracując z 75 ekspertami i ekspertkami.


www.LeadAir.pl
Facebook/LeadAir

Kategorie powiązane z wpisem

Ostatnio dodane
Wpisy katalogowe Podkategorie