Kafito Polski

Regulamin, Polityka Prywatności, Polityka Cookies

Regulamin korzystania z usług serwisów należących do Grupy Kafito, Polityka Prywatności dla serwisów należących do Grupy Kafito, oraz Polityka Cookies.


REGULAMIN DLA SERWISÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAFITO 1. Rejestracja użytkowników, dane

  1. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez serwisy należących do Grupy Kafito jest rejestracja.

  2. Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do „Serwisów":

   • Centrum Katalogowe Kafito.pl

   • Centrum Prasowe CentrumPR.pl

   • Ejoo.pl Serwisu Rozrywkowy

   • eGadki.pl Forum Wielotematyczne

   • serwisów tematycznych współpracujących w ramach Grupy Kafito.

  3. Przez "Dane" należy rozumieć wszelkie dane lub aplikacje dostarczane do Administratora Grupy Kafito w trakcie rejestracji Użytkownika lub korzystania z usługi, jak również w przesyłanej do Administratora Grupy Kafito w poczcie elektronicznej, przekazywanych telefonicznie lub SMS. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść Danych.

  4. Użytkownicy oświadczają, że podane przez nich Dane:

   • będą prawdziwe, dokładne i nie będą wprowadzały w błąd;

   • nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;

   • nie będą naruszały obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;

   • nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;

   • nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny;

 2. Wpisy katalogowe

  1. Dodanie odnośnika do strony lub danych firmowych w katalogu oznacza akceptację Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z zawartymi tu ustaleniami nie musisz dodawać swojej strony/firmy do katalogu.

  2. Każdy użytkownik może dołączyć do Centrum Katalogowego Kafito nieograniczoną ilość wpisów zawierających:

   • odnośniki do swoich stron www

   • lub/oraz dane firmowe.

  3. Dodając wpis katalogowy należy przestrzegać następujących zasad:

   1. zgłaszana strona musi mieć polską wersję językową, nie zgłaszaj witryn zawierających wyłącznie wersję obcojęzyczną,

   2. adres powinien prowadzić do strony głównej serwisu,

   3. używaj oficjalnego tytułu strony,

   4. nie zgłaszaj stron niedokończonych (niekompletnych i zawierających komunikaty "W budowie / under construction") lub nie zawierających prawie żadnej treści,

   5. nie zgłaszaj stron o tej samej treści pod różnymi adresami (mirrors),

   6. nazwa strony nie może się rozpoczynać od znaków specjalnych lub powtórzeń (np. "aaa"),

   7. nie zgłaszaj stron, które przekierowują (redirect) pod inny adres,

   8. nie zgłaszaj stron zawierających głównie odsyłacze do usług komercyjnych z zaznaczoną afiliacją odsyłającego,

   9. ZABRANIAMY WPROWADZANIA TREŚCI I ODNOŚNIKÓW DO STRON ZAWIERAJCYCH:
    • treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym,

    • treści pornograficznych oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, nawołujących do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety,

    • nielegalną zawartością. Przykładami treści nielegalnych są: pornografia dziecięca, narkotyki i substancje niedozwolone, materiały naruszające prawa autorskie lub materiały, które zachęcają do nielegalnych działań (na przykład do oszustwa lub przemocy), promują je i pomagają je organizować, a także materiały naruszające dobra osobiste innych osób,

    • przesadne wulgaryzmy,

    • treści związane z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem),

    • wirusy, dialery lub przekierowujących na inne takie strony,

    • treści związane z hazardem lub kasynami,

    • oferujących sprzedaż lub dystrybucję: artykułów erotycznych, piwa, mocnych alkoholi, tytoniu, produktów związanych z tytoniem, leków na receptę, broni, amunicji, broni palnej, elementów broni palnej, noży bojowych, paralizatorów, produktów stanowiących podróbki lub imitacje markowych wyrobów, wypracowań lub prac studenckich,

    • związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili,

  4. Dodając wpis bez adresu strony www należy uzupełnić dane firmowe:

   • nazwę firmy

   • adres

   • numer telefonu

  5. Pozycja i wyróżnianie wpisów katalogowych

   • o pozycji wpisu w podkategoriach decyduje "Liczba przejść na stronę www". Wpisy w katalogu ustawione są wg ich popularności, im więcej przejść z wpisu na stronę użytkownika tym wpis jest wyżej w katalogu. 

   • wyróżnienie płatne Złoty Wpis: każdy wpis katalogowy może być wyróżniony po dokonianiu opłaty SMS-em. Szczegółowe informacje o wyróżnieniu znajdują się w opisie usługi >>

  6. Centrum Katalogowe Kafito zastrzega sobie również prawo zablokowania możliwości dodania witryny do Katalogu w sytuacjach gdy:

   • prezentowane strony istnieją tylko w celu reklamowania innych stron wyświetlających się w osobnych oknach,

   • prezentowana treść strony jest inna w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika,

   • prezentowana treść strony jest losowo wybierana,

   • elementy zawarte na stronie, mogą zakłócać korzystanie z zasobów Centrum Katalogowego Kafito innym użytkownikom.

 3. Podkategorie

  1. W trakcie tworzenia wpisu należy wybrać jego lokalizację w Centrum Katalogowym Kafito.

  2. Lokalizacjami w Centrum Katalogowym Kafito są:

   • podkategorie

  3. Użytkownik może wybrać nieograniczoną liczbę lokalizacji dla każdego swojego wpisu.

  4. Użytkownik może sam tworzyć nowe lokalizacje pasujące dla jego wpisów.

  5. Ilość przejść z wizytówki na stronę www podaną we wpisie ma bezpośredni wpływ na kolejność wyświetlania w obrębie wybranych lokalizacji.

  6. Tworząc i wybierając lokalizacje dla swoich wpisów należy przestrzegać następujących zasad:

   • starannie dobieraj lokalizacje wpisu, źle zlokalizowany wpis może być powodem jego usunięcia

   • wybieraj tylko takie lokalizacje, które mają odzwierciedlenie w treści twojej strony www.

 4. Artykuły prasowe, wydarzenia w kalendarium, posty w forum

  1. Każdy użytkownik może wprowadzić do Centrum Prasowego CentrumPR nieograniczoną artykułów prasowych i wydarzeń w kalendarium.

  2. Każdy użytkownik może wprowadzić do eGadki Forum Wielotematyczne nieograniczoną ilość postów.

  3. Wprowadzając artykuł, wydarzenie, post należy przestrzegać tych samych zasad, które dotyczą wpisów katalogowych Art II.3. regulaminu.

  4. Do każdego artykułu prasowego użytkownik może dołączyć dowolną ilość fotografii wraz z ich opisami.

  5. Każdy artykuł i wydarzenie użytkownik może przypisać tylko do jednej kategorii tematycznej.

  6. W trakcie wprowadzania artykułu system podpowiada w jakich serwisach artykuł może być opublikowany, użytkownik sam decyduje do jakich i ilu serwisów doda swój artykuł. 
  7. W treści artykułów prasowych, wydarzeniach oraz postach nie akceptujemy aktywnych linków (odnośników do innych stron www)

  8. Korzystając z forum użytkownik może wprowadzić do swojego profilu avatar i podpis które będą się wyświetlać przy każdym jego poście.

 5. Zasady językowe

  1. Uzupełniając wszelkie Dane w Serwisach należy przestrzegać następujących zasad:

   • wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami ortografii,

   • nie używaj WERSALIKÓW (SAMYCH WIELKICH LITER),

   • nie zaczynaj Każdego Słowa z Wielkiej Litery

   • używaj poprawnych gramatycznie kompletnych zdań i/lub fraz opisowych, dbając o poprawną interpunkcję i ortografię.

   • Nazwa, opis i lokalizacje nie mogą zawierać wyrazów wartościujących i ogólnikowych. Słowa i frazy takie jak "najlepsze", "cudowne", "absolutnie znakomite", "różne", "inne", "wszystkie" zostaną usunięte,

   • unikaj języka promocyjnego i ciągów słów kluczowych (keywords) oraz kluczy wyszukiwania (search strings),

   • nie powtarzaj słów, fraz i treści tytułu w opisie,

   • nie używaj znaczników HTML

 6. Zastrzeżenia Administratora Grupy Kafito

  1. Wpisy, artykuły, wydarzenia, posty, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia użytkownika.

  2. Zastrzegamy sobie prawo do niepodawania przyczyny usunięcia wpisu, artykułu, wydarzenia, postu z Serwisów. Nie gromadzimy dowodów naruszania regulaminu i nie będziemy dokumentować takich naruszeń.

  3. Zastrzegamy sobie prawo do edycji wpisów, artykułów, wydarzeń, postów i dostosowania ich do wymogów Serwisów.

  4. Serwisy spełniają funkcje pozycjonersko-wyszukiwawcze. Nie gwarantujemy jednak w rezultacie zwiększenia odwiedzin Twojej strony i wyższych pozycji w wyszukiwarkach.

  5. Stworzenie wpisu powoduje automatyczne dopisanie wpisu do Centrum Katalogowego Kafito. Wprowadzenie artykułu, wydarzenia powoduje ich automatyczne opublikowanie w wybranych serwisach Grupy Kafito. Wprowadzenie postu powoduje jego automatyczne wyświetlanie w eGadki Forum Wielotematyczne, oraz jeżeli jest to komentarz, wyświetlenie w Serwisie w którym znajduje się komentowany obiekt. Wpisy katalogowe, wydarzenia, posty są również automatycznie wyświetlane w innych serwisach należących do Grupy Kafito zgodnych tematycznie z zawartością wpisu, artykułu, wydarzenia, postu, wymienionych w zakładce Serwisy Współpracujące. O tym, czy wpis, artykuł, wydarzenie, post pozostanie w bazie decyduje administrator.

  6. Adminidtrator grupy Kafito tworzy bazę danych wszystkich użytkowników Serwisu. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej mierze w Polsce. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach marketingowych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych przez Administratora Grupy Kafito. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podaną w procesie rejestracji skrzynkę e-mail niezapowiedzianych wiadomości.  Pod tym określeniem rozumiemy informacje niekomercyjne (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy produktów i usług Grupy Kafito lub produktów i usług partnerów z którymi współpracujemy.

  7. Administrator Grupy Kafito informuje, że Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Jednakże Administrator Grupy Kafito informuje, iż żądanie usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z Usługi.

  8. Stworzenie wpisu katalogowego i umieszczenie go w odpowiednich lokalizacjach, wprowadzenie artykułu, wydarzenia, postu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na:

   • Nie wysuwanie żadnych roszczeń związanych z tym wpisem, artykułem, wydarzeniem, postem jego umieszczeniem lub usunięciem z Serwisów,

   • Udzielenie Administratorowi Grupy Kafito niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie, publikowanie, kopiowanie, redagowanie, modyfikację jego wpisu katalogowego, artykułu prasowego, wydarzenia w kalendarium, postu na forum, a także na tworzenie dzieł pochodnych na ich podstawie. ("Wpis katalogowy" znaczy tutaj tyle co tytuł i opis strony a nie sama strona lub jej zawartość.)

   • Przyjęcie do wiadomości, że Administrator Grupy Kafito ma nieograniczone prawo do dowolnego określania struktury i zawartości Serwisów i że - jako że wpis, artykuł, wydarzenie, post może zostać przeniesiony lub usunięty z Serwisów w dowolnej chwili - użytkownik nie może być pewnym istnienia wpisu, artykułu, wydarzenia, postu w Serwisach pod żadnym względem.

  9. Administrator Grupy Kafito zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie za uprzednim co najmniej 7 – dniowym powiadomieniem Użytkowników. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na Stronach internetowych skupionych w Grupie Kafito. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia swojego profilu i rezygnacji z usług oferowanych przez strony internetowe skupione w Grupie Kafito.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA SERWISÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAFITOPrywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin serwisów współpracujących w ramach Grupy Kafito. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak forum, czat, czy pola formularzy.

Reklamy pochodzące z zewnętrznych serwisów.

Aby utrzymać naszą stronę wyświetlamy reklamy pochodzące z zewnętrznych serwisów.Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).POLITYKA COOKIES


Polityka cookies

Informacje zbierane w celu monitorowania i dostosowywania (cookies)

 

Polityka plików "cookies"

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych skupionych w Grupie Kafito (zwanych dalej: "stronami internetowymi").

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi


RodzajOpis
Niezbędne są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać
Funkcjonalne Są ważne dla działania serwisu:
 • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
 • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
 • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
Biznesowe Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:


RodzajOpis
Cookies tymczasowe
(session cookies)
cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
Cookies stałe
(persistent cookie)
nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:


RodzajOpis
Cookie własne
(first party cookie)
cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
Cookie zewnętrzne
(third-party cookie)
cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

Ze względu na cel jakiemu służą:


RodzajOpis
Konfiguracji serwisu umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
Bezpieczeństwo i
niezawodność serwisu
umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
Uwierzytelnianie umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
Stan sesji umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Procesy umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
Reklamy umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
Lokalizacja umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
Analizy i badania, audyt oglądalności umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika


RodzajOpis
Nieszkodliwe Obejmuje cookies:
• niezbędne do poprawnego działania witryny
• potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika
Badające wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą byd zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 


Pliki cookie programu reklamowego Google AdSense

 • Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na witrynach należących do Grupy Kafito.

 • Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt na witrynach należących do Grupy Kafito oraz innych witrynach internetowych

 • Każdy użytkownik witryn Grupy Kafito może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

Administrator Grupy Kafito

 

 

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 23.03.2016r

Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od 30.03.2016r

Ostatnio dodane
Wpisy katalogowe Podkategorie