Kafito Polski

Kampus+

Wpis należy do
użytkownika:
Kampus+
avatar
przejmij wpis »
Kampus+ jest projektem opartym na wykorzystaniu w jednym miejscu synergii środowiska naukowego, technologicznego i biznesowego Warszawy i Mazowsza. Ogromny potencjał i możliwości partnerów Kampus+ pozwolą zbudować unikalny i największy w Europie Living Lab, który w połączeniu z nowej generacji centrami R&D będzie stanowić wzorcowy obszar tworzenia, testowania i wdrażania technologii Smart Living. W ostatnich latach często słyszymy o wyczerpywaniu się źródeł i możliwości prostego rozwoju. Coraz częściej wskazuje się nie tylko na potrzebę, ale wręcz konieczność wdrażania innowacji i tworzenia systemów ich wspierania w celu wzmocnienia konkurencyjności naszej gospodarki, jak i odpowiedzi na nowe wyzwania stawiane przez rynek i konsumenta. Z drugiej strony wśród barier na jakie napotyka w Polsce proces rozwoju innowacji wymienia się między innymi kwestie związane z brakiem więzi pomiędzy nauką a biznesem.
WWW: http://kampusplus.pl/

Adres:

Biuro projektu Kampus+
Poleczki 19, 02-822 Warszawa
tel.: +48 22 435 81 2

Opis firmy

Kampus+ jest projektem opartym na wykorzystaniu w jednym miejscu synergii środowiska naukowego, technologicznego i biznesowego Warszawy i Mazowsza. Ogromny potencjał i możliwości partnerów Kampus+ pozwolą zbudować unikalny i największy w Europie Living Lab, który w połączeniu z nowej generacji centrami R&D będzie stanowić wzorcowy obszar tworzenia, testowania i wdrażania technologii Smart Living.
W ostatnich latach często słyszymy o wyczerpywaniu się źródeł i możliwości prostego rozwoju. Coraz częściej wskazuje się nie tylko na potrzebę, ale wręcz konieczność wdrażania innowacji i tworzenia systemów ich wspierania w celu wzmocnienia konkurencyjności naszej gospodarki, jak i odpowiedzi na nowe wyzwania stawiane przez rynek i konsumenta. Z drugiej strony wśród barier na jakie napotyka w Polsce proces rozwoju innowacji wymienia się między innymi kwestie związane z brakiem więzi pomiędzy nauką a biznesem.

W centrum zachodzących zmian jest człowiek, a celem – optymalizacja jakości życia poprzez inteligentne wykorzystanie nowych technologii w ramach nowego sektora gospodarki – Smart Living.
Projekt Kampus+ jest odpowiedzią na to wyzwanie poprzez połączenie w jednym miejscu potencjałów różnych podmiotów. Po pierwsze jest to potencjał miejsca: regionu – Mazowsza i stolicy – Warszawy. Po drugie – to wielkość i znaczenie Warszawy jako ośrodka akademickiego, siedziby licznych instytucji naukowych, skupiska kadry i studentów. Po trzecie – to potencjał gospodarczy firm, od małych i średnich przedsiębiorstw po ponadnarodowe korporacje tu obecne. Na koniec – i może to jest największym wyróżnikiem warszawskiego Living Labu – tworzy on nową przestrzeń innowacyjnych technologii otwartą dla nauki, biznesu i mieszkańców Warszawy.

Kategorie powiązane z wpisem

Ostatnio dodane
Wpisy katalogowe Podkategorie