Kafito Polski

Regulamin, Polityka Prywatności, Polityka Cookies

Regulamin korzystania z usług serwisów należących do Grupy Kafito, Polityka Prywatności dla serwisów należących do Grupy Kafito, oraz Polityka Cookies.

Regulamin Polityka Prywatności Polityka Cookies


REGULAMIN DLA SERWISÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAFITO

 1. Rejestracja użytkowników, Treści
  1. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez serwisy należące do Grupy Kafito jest rejestracja.
  2. W ramach Grupy Kafito Użytkownicy mają dostęp do „Serwisów":
   • Centrum Katalogowe Kafito.pl
   • Centrum Prasowe CentrumPR.pl
   • Ejoo.pl Serwisu Rozrywkowy
   • eGadki.pl Forum Wielotematyczne
   • serwisów tematycznych w domenach i subdomenach:
     • kafito.com
     • kafito.eu
     • infomoto.pl
     • poradnik-zdrowia.pl
     • archnews.pl
  3. Przez "Treści" należy rozumieć wszelkie dane, treści lub aplikacje dostarczane do Administratora Grupy Kafito w trakcie rejestracji Użytkownika lub korzystania z usługi, jak również w przesyłanej do Administratora Grupy Kafito w poczcie elektronicznej, przekazywanych telefonicznie lub SMS. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za Treści.
  4. Użytkownicy oświadczają, że podane przez nich Treści:
   • będą prawdziwe, dokładne i nie będą wprowadzały w błąd;
   • nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
   • nie będą naruszały obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;
   • nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
   • nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny;
 2. Wpisy katalogowe
  1. Dodanie odnośnika do strony lub danych firmowych w katalogu oznacza akceptację Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z zawartymi tu ustaleniami nie musisz dodawać swojej strony/firmy do katalogu.
  2. Każdy użytkownik może dołączyć do Centrum Katalogowego Kafito nieograniczoną ilość wpisów zawierających:
   • odnośniki do swoich stron www
   • lub/oraz dane firmowe.
  3. Dodając wpis katalogowy należy przestrzegać następujących zasad:
   • zgłaszana strona musi mieć polską wersję językową, nie zgłaszaj witryn zawierających wyłącznie wersję obcojęzyczną,
   • adres powinien prowadzić do strony głównej serwisu,
   • używaj oficjalnego tytułu strony,
   • nie zgłaszaj stron niedokończonych (niekompletnych i zawierających komunikaty "W budowie / under construction") lub nie zawierających prawie żadnej treści,
   • nie zgłaszaj stron o tej samej treści pod różnymi adresami (mirrors),
   • nazwa strony nie może się rozpoczynać od znaków specjalnych lub powtórzeń (np. "aaa"),
   • nie zgłaszaj stron, które przekierowują (redirect) pod inny adres,
   • nie zgłaszaj stron zawierających głównie odsyłacze do usług komercyjnych z zaznaczoną afiliacją odsyłającego.
  4. Dodając wpis bez adresu strony www należy uzupełnić dane firmowe:
   • nazwę firmy
   • adres
   • numer telefonu
  5. Wyróżnianie wpisów katalogowych
   • wyróżnienie płatne Złoty Wpis: każdy wpis katalogowy może być wyróżniony po dokonianiu opłaty. Szczegółowe informacje o wyróżnieniu znajdują się w opisie usługi Złoty Wpis.
  6. Centrum Katalogowe Kafito zastrzega sobie również prawo zablokowania możliwości dodania witryny do Katalogu w sytuacjach gdy:
   • prezentowane strony istnieją tylko w celu reklamowania innych stron wyświetlających się w osobnych oknach,
   • prezentowana treść strony jest inna w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika,
   • prezentowana treść strony jest losowo wybierana,
   • elementy zawarte na stronie, mogą zakłócać korzystanie z zasobów Centrum Katalogowego Kafito innym użytkownikom.
 3. Podkategorie
  1. W trakcie tworzenia wpisu należy go przyporządkować do odpowiedniej podkategorii w Centrum Katalogowym Kafito.
  2. Użytkownik może wybrać nieograniczoną liczbę podkategorii dla każdego swojego wpisu.
  3. Użytkownik może sam tworzyć nowe podkategorie pasujące dla jego wpisów.
  4. Ilość przejść z wizytówki na stronę www podaną we wpisie ma bezpośredni wpływ na kolejność wyświetlania w obrębie wybranych podkategorii.
  5. Tworząc i wybierając podkategorie dla swoich wpisów należy przestrzegać następujących zasad:
   • starannie dobieraj podkategorie wpisu, źle przyporządkowany wpis może być powodem jego usunięcia
   • wybieraj tylko takie podkategorie, które mają odzwierciedlenie w treści twojej strony www.
 4. Artykuły prasowe, wydarzenia w kalendarium, posty w forum
  1. Każdy użytkownik może wprowadzić do Centrum Prasowego CentrumPR nieograniczoną artykułów prasowych i wydarzeń w kalendarium.
  2. Każdy użytkownik może wprowadzić do eGadki Forum Wielotematyczne nieograniczoną ilość postów.
  3. Do każdego artykułu prasowego użytkownik może dołączyć dowolną ilość fotografii wraz z ich opisami.
  4. Każdy artykuł i wydarzenie użytkownik może przypisać tylko do jednej kategorii tematycznej.
  5. W trakcie wprowadzania artykułu system podpowiada w jakich serwisach artykuł może być opublikowany, użytkownik sam decyduje do jakich i ilu serwisów doda swój artykuł.
  6. W treści artykułów prasowych, wydarzeniach oraz postach nie akceptujemy aktywnych linków (odnośników do innych stron www).
  7. Artykuły sponsorowane z aktywnymi linkami są publikowane wyłącznie po dokonaniu opłaty. Szczegółowe informacje  znajdują się w opisie usługi Artykuły sponsorowane.
  8. Korzystając z forum użytkownik może wprowadzić do swojego profilu avatar i podpis które będą się wyświetlać przy każdym jego poście.
 5. Zasady językowe - uzupełniając wszelkie Dane w Serwisach należy przestrzegać następujących zasad:
  1. wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami ortografii,
  2. nie używaj WERSALIKÓW (SAMYCH WIELKICH LITER),
  3. nie zaczynaj Każdego Słowa z Wielkiej Litery
  4. używaj poprawnych gramatycznie kompletnych zdań i/lub fraz opisowych, dbając o poprawną interpunkcję i ortografię.
  5. Nazwa, opis i lokalizacje nie mogą zawierać wyrazów wartościujących i ogólnikowych. Słowa i frazy takie jak "najlepsze", "cudowne", "absolutnie znakomite", "różne", "inne", "wszystkie" zostaną usunięte,
  6. unikaj języka promocyjnego i ciągów słów kluczowych (keywords) oraz kluczy wyszukiwania (search strings),
  7. nie powtarzaj słów, fraz i treści tytułu w opisie,
  8. nie używaj znaczników HTML
 6. ZABRONIONE TREŚCI - we wszystkich serwisach Grupy Kafito zabronione jest wprowadzanie treści i odnośników do stron zawierających:
  1. treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym,
  2. treści pornograficznych oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, nawołujących do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety,
  3. nielegalną zawartością. Przykładami treści nielegalnych są: pornografia dziecięca, narkotyki i substancje niedozwolone, materiały naruszające prawa autorskie lub materiały, które zachęcają do nielegalnych działań (na przykład do oszustwa lub przemocy), promują je i pomagają je organizować, a także materiały naruszające dobra osobiste innych osób,
  4. przesadne wulgaryzmy,
  5. treści związane z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem),
  6. wirusy, dialery lub przekierowujących na inne takie strony,
  7. treści związane z hazardem lub kasynami,
  8. oferujących sprzedaż lub dystrybucję: artykułów erotycznych, piwa, mocnych alkoholi, tytoniu, produktów związanych z tytoniem, leków na receptę, broni, amunicji, broni palnej, elementów broni palnej, noży bojowych, paralizatorów, produktów stanowiących podróbki lub imitacje markowych wyrobów, wypracowań lub prac studenckich,
  9. związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili,
 7. Zastrzeżenia Administratora Grupy Kafito
  1. Wpisy, artykuły, wydarzenia, posty, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia użytkownika.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do niepodawania przyczyny usunięcia wpisu, artykułu, wydarzenia, postu z Serwisów. Nie gromadzimy dowodów naruszania regulaminu i nie będziemy dokumentować takich naruszeń.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do edycji wpisów, artykułów, wydarzeń, postów i dostosowania ich do wymogów Serwisów.
  4. Serwisy spełniają funkcje pozycjonersko-wyszukiwawcze. Nie gwarantujemy jednak w rezultacie zwiększenia odwiedzin Twojej strony i wyższych pozycji w wyszukiwarkach.
  5. Stworzenie wpisu powoduje automatyczne dopisanie wpisu do Centrum Katalogowego Kafito. Wprowadzenie artykułu, wydarzenia powoduje ich automatyczne opublikowanie w wybranych serwisach Grupy Kafito. Wprowadzenie postu powoduje jego automatyczne wyświetlanie w eGadki Forum Wielotematyczne, oraz jeżeli jest to komentarz, wyświetlenie w Serwisie w którym znajduje się komentowany obiekt. Wpisy katalogowe, wydarzenia, posty są również automatycznie wyświetlane w innych serwisach należących do Grupy Kafito zgodnych tematycznie z zawartością wpisu, artykułu, wydarzenia, postu, wymienionych w zakładce Serwisy Współpracujące. O tym, czy wpis, artykuł, wydarzenie, post pozostanie w bazie decyduje administrator.
  6. Administrator Grupy Kafito tworzy bazę danych wszystkich użytkowników Serwisu. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej mierze w Polsce.
  7. Stworzenie wpisu katalogowego i umieszczenie go w odpowiednich podkategoriach, wprowadzenie artykułu, wydarzenia, postu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na:
   • Nie wysuwanie żadnych roszczeń związanych z tym wpisem, artykułem, wydarzeniem, postem jego umieszczeniem lub usunięciem z Serwisów,
   • Udzielenie Administratorowi Grupy Kafito niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie, publikowanie, kopiowanie, redagowanie, modyfikację jego wpisu katalogowego, artykułu prasowego, wydarzenia w kalendarium, postu na forum, a także na tworzenie dzieł pochodnych na ich podstawie. ("Wpis katalogowy" znaczy tutaj tyle co tytuł i opis strony a nie sama strona lub jej zawartość.)
   • Przyjęcie do wiadomości, że Administrator Grupy Kafito ma nieograniczone prawo do dowolnego określania struktury i zawartości Serwisów i że - jako że wpis, artykuł, wydarzenie, post może zostać przeniesiony lub usunięty z Serwisów w dowolnej chwili - użytkownik nie może być pewnym istnienia wpisu, artykułu, wydarzenia, postu w Serwisach pod żadnym względem.
 8. Odpowiedzialność za Treści
  1. Serwisy Grupy Kafito to strony internetowe z Treściami tworzonymi przez użytkowników (ang. user generated content).
  2. Zakres odpowiedzialności Administratora: Zgodnie z prawem Administrator strony internetowej nie jest odpowiedzialny za Treści na niej umieszczane, dopóki nie wie o bezprawnym charakterze Treści przechowywanych w podlegających mu serwisach internetowych. Odpowiedzialność Administratora powstaje wtedy, gdy otrzyma zawiadomienie o bezprawnym charakterze Treści (np. w serwisie są obraźliwe komentarze, zdjęcia, pliki naruszające prawa autorskie). Aby zwolnić się od odpowiedzialności, Administrator niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych Treści za pośrednictwem strony internetowej. Osoba, której prawa zostały naruszone w sieci, może wystąpić bezpośrednio do Administratora serwisu internetowego z żądaniem usunięcia Treści z serwisu.
  3. Zakres odpowiedzialności Użytkownika: Użytkownicy ponoszą pełną i indywidualną odpowiedzialność za opublikowane  Treści w Serwisach Grupy Kafito. W przypadku udowodnienia Użytkownikowi umieszczenia kwestionowanych Treści na stronie, w wyniku przeprowadzenia postępowania sądowego na Użytkownika może zostać nałożony obowiązek  zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
 9. Zmiany w regulaminie
  1. Administrator Grupy Kafito zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia swojego profilu i rezygnacji z usług oferowanych przez strony internetowe skupione w Grupie Kafito. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Regulaminu, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.

Regulamin Polityka Prywatności Polityka Cookies


POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY KAFITO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy:

 1. Dane osobowe
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail czy adres korespondencyjny.
 2. Administrator danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych jest Administrator Grupy Kafito, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych - dane kontaktowe w punkcie 12.
 3. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych
  • Dane osobowe Użytkowników rejestrujących w Serwisach Grupy Kafito przetwarzane są w celu:
    • świadczenia przez Administratora usługi udostępnienia przestrzeni reklamowej lub prasowej na wybranych przez Użytkownika Serwisach Grupy Kafito potwierdzonej akceptacją regulaminu – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
    • przesyłania Użytkownikom informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu - podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • Przetwarzamy następujące dane osobowe: e-mail.
 5. Przekazywanie danych osobowych
  • Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Administrator zapewnia, że każde udostępnienie lub powierzenie do przetwarzania Państwa danych innym podmiotom było zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Nigdy nie sprzedaje Państwa danych osobowych ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi.Państwa dane możemy przekazywać:
    • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.: wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe.
 6. Czy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne?
  • Podanie danych przez Użytkownika w procesie rejestracji, o których mowa w pkt. 4, jest warunkiem koniecznym dla świadczenia usługi.
 7. Prawa Użytkownika – prawo dostępu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi.
  • Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
    • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    • sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
    • usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),
    • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku);
    • złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);
    • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane we celu marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny.
  • Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem pod adresem wskazanym w pkt. 12.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  • Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może samodzielnie całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link kierujący do strony umożliwiającej zaończenie usługi poprzez usunięcie konta.
 8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  • Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
  • Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej oraz analiz marketingowych.
 9. Okres przechowywania danych osobowych
  • Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.
 10. Wyłączenie odpowiedzialności
  • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane zostały przez Użytkownika w Serwisach Grupy Kafito.
  • Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisach Grupy Kafito mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.
  • Serwis został stworzony po to, aby pomagać osiągnąć sukces w skutecznej promocji firm. Administrator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisach Grupy Kafito.
 11. Uaktualnienia Polityki Prywatności
  • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.
 12. Dane kontaktowe Administratora
  • W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu: Administrator Grupy Kafito - biuro@kafito.pl
 13. Oświadczenia Administratora Grupy Kafito
  • Administrator Grupy Kafito oświadcza, że:
    • jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
    • korzystając z prawa do ochrony własnych danych osobowych podaje do kontaktu wyłącznie adres e-mail,
    • na życzenie udostępni swoje dane wyłącznie odpowiednim instytucjom państwowym.
 14. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisów Grupy Kafito

Regulamin Polityka Prywatności Polityka Cookies


POLITYKA COOKIES GRUPY KAFITO


 1. Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
 2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:
 3. Podmioty wymienione w pkt. 2 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
 4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:
  • analizy zachowań Użytkowników w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
  • cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
  • dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 5 przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.
 6. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
 7. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz Polityka prywatności), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Grupy Kafito

Ostatnio dodane
Wpisy katalogowe Podkategorie