Kafito Polski

Na bitą żonę

Wpis należy do
użytkownika:
henrykjasicki
avatar
przejmij wpis »
Przestroga dla ufnych mężów, wychowujących dzieci z innych związków. Brak zgody na proporcje podziału majątku między pasierbicą i córką małżonków doprowadził do fałszywego oskarżenia pana H. o przemoc domową. Po zgłoszeniu przestępstwa dokonanego przez pasierbicę Policja dokonała zatrzymania rzekomego sprawcy na 48 godz. Decyzją prokuratora względem pana H. zastosowano dozór policyjny i zakaz jakiegokolwiek kontaktu z żoną Alicją i córką żony Anną oraz zakaz zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 5 metrów. Obie pokrzywdzone (żona jak i jej córka ) niezadowolone z zastosowanych środków represji wielokrotnie wnioskowały do prokuratora i sądu o eksmisję rzekomego sprawcy z domu. Prawdziwym powodem fałszywych oskarżeń pana H. o przemoc domową było tło finansowe. Małżonkowie zgromadzili duży majątek tj. dom w Poznaniu z działką ok. 2000m kw. W celu korzystnego podziału żona szantażowała męża. Szantażowała go obietnicą zwrotu połowy pieniędzy, które przywłaszczyła z wspólnego

Adres:

Henryk Jasicki
Kopanina 96 Poznań, 60-105 Poznań
tel.: 602-613-431

Opis firmy

konta w kwocie ok. 330 tys. zł. Pasierbica pracuje w Kancelarii Adwokackiej w charakterze aplikanta radcy prawnego ( obecnie na 3 roku aplikacji ) , z racji swoich kontaktów posiada dojście do sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Pan H. ma uzasadnione obawy, że sprawa karna, rozwodowa i podziału wspólnego majątku małżeńskiego pójdą po myśli jego żony. Pierwsze posiedzenie sądu w sprawie zniesienia nałożonych na mnie zakazów miało być jedynie formalnością, a zakończyło się ich utrzymaniem. Okazało się, że pani sędzia, nie ma czasu na wnikanie w szczegóły, oświadczyła, że skoro prokurator nałożył zakazy to może je odwołać. Co będzie dalej przy takim podejściu sądu?

Kategorie powiązane z wpisem

Ostatnio dodane
Wpisy katalogowe Podkategorie