Kafito Polski

Agencja Ochrony Omega - agencja ochrony, ochrona mienia

Wpis należy do
użytkownika:
pey
pey
przejmij wpis »
Firma oferuje: ochronę mienia i osób, konwojowanie wartości pieniężnych, telewizję przemysłową, grupy interwencyjne, obsługę imprez masowych.
WWW: http://omegaochrona.com.pl

Opis firmy

Agencja Ochrony OMEGA jest profesjonalną Firmą działającą na podstawie koncesji MSWiA nr L - 0228/02, opartą w pełni na polskim kapitale.

Głównym zakresem naszej działalności jest organizowanie i prowadzenie fizycznej ochrony mienia, montaż systemów alarmowych oraz ich monitorowanie drogą radiową połączone z interwencją grup szybkiego reagowania.

Agencja Ochrony "OMEGA" wykonuje usługi oferując swoim Klientom wszelkie najnowsze techniki zabezpieczenia mienia wspomagając i eliminując do niezbędnego minimum ochronę fizyczną, która jest stosunkowo drogą formą ochrony. Dzięki temu osiągamy wysoką skuteczność przy relatywnie niskich kosztach.

W każdym chronionym przez naszą firmę Obiekcie montujemy na swój koszt urządzenie monitorujące, a wszystkich agentów ochrony wyposażamy w przyciski antynapadowe. Wciśnięcie przycisku powoduje natychmiastowy przyjazd grupy interwencyjnej do alarmującego Obiektu. Jednocześnie powiadomiony zostaje najbliższy Komisariat Policji.

Każdy chroniony fizycznie przez nas Obiekt wyposażamy w przyciski obchodowe rozmieszczone w kilku skrajnych punktach terenu wymuszające regularne obchody wykonywane przez agentów ochrony.

Każdy obchód jest rejestrowany z dokładnością do minuty dzięki wykorzystaniu przez naszą firmę specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Wydruk przeprowadzanych obchodów mogą być udostępniane Kierownictwu Chronionego Obiektu.

Wszyscy agenci ochrony zatrudnieni w naszej Agencji wyposażani są w jednolite, opatrzone emblematami firmowe uniformy: bluza "olimpijka" i spodnie w kolorze czarnym, koszula w kolorze niebieskim lub białym, krawat, czarne półbuty, czapki z daszkiem. Na życzenie Zleceniodawcy bluza może być zastąpiona marynarką w dowolnym kolorze lub ubiorem patrolowym. Wszyscy nasi agenci ochrony otrzymują identyfikatory ze zdjęciem.

Agencja Ochrony "OMEGA" w umowie o ochronę bierze odpowiedzialność materialną za powierzone do ochrony mienie i w sytuacji kradzieży z włamaniem zobowiązuje się ponieść jego skutki materialne. W związku z prowadzoną działalnością ochroniarską reasekurujemy się w PZU S.A. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do kwoty 1 000 000 zł.

W celu ścisłego przestrzegania ustalonego zakresu obowiązków jest wyznaczany Koordynator ds. Ochrony Obiektu, a kontrole w chronionym obiekcie przeprowadzane kilkakrotnie w ciągu doby. Oprócz Koordynatora d\s Ochrony kontrole przeprowadza załoga interwencyjna przypisana do danego obiektu.

Kategorie powiązane z wpisem

Ostatnio dodane
Wpisy katalogowe Podkategorie