Kafito Polski

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami

Wpis należy do
użytkownika:
yari
avatar
przejmij wpis »
ZOiGO MZO SA w Ostrowie Wielkopolskim
WWW: http://mzo.com.pl

Opis firmy

Dzisiejsza historia Zakładu zaczyna się w roku 1991. Wtedy na mocy uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XII/108/91 doszło z Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wyłoniono Miejski Zakład Oczyszczania i Miejski Zakład Zieleni.

Miejski Zakład Oczyszczania zaczął działać 1 maja 1991 roku. Firma otrzymała statut oraz regulamin organizacyjny. Miejski Zakład Oczyszczania przejął całą administrację nieruchomościami, urządzeniami technicznymi związanymi ze składowaniem odpadów komunalnych (kontenery, pojemniki, kosze na odpady) oraz środki transportu odpadów.

Po dwu latach samodzielnego działania Miejskiego Zakładu Oczyszczania jego pracownicy opracowali tzw. „Kompleksowy program zagospodarowania odpadów dla Ostrowa Wielkopolskiego”. Ponieważ z poszczególnymi etapami wdrażania w/w programu zagospodarowania odpadów wiązały się wielomilionowe inwestycje, po przeprowadzonych analizach stwierdzono, iż tak dalece idące przedsięwzięcia oraz potrzeby inwestycyjne wymagają przekształcenia zakładu budżetowego jakim de facto było MZO. Przyjęto koncepcję, iż jednostka parająca się gospodarką odpadami winna posiadać osobowość prawną, a tym samym możliwość podejmowania samodzielnych decyzji w jak najkrótszym czasie.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXXVIII/367/94 z dnia 21 maja 1994 roku rozpoczęto proces tworzenia ZOiGO „MZO” Sp. z o.o., którego założycielem w dniu 1 lipca 1994 roku była Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

Dokonane przekształcenia sektora komunalnego z zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego, w których akcje i udziały objęła Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski poprzedziły powstanie w 1996 roku Komunalnej Grupy Kapitałowej HOLDIKOM S.A. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wniosła akcje i udziały spółek komunalnych do HOLDIKOM S.A. Powstał model holdingu, w którym „spółka matka” zarządza kapitałem, zaś „spółki córki”, jako niezależne podmioty wykonują swoje statutowe zadania, w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Jedną z „spółek córek” zostało ZOiGO „MZO” Sp. z o.o.

Na bazie założeń funkcjonowania HOLDIKOM S.A. jak również OZC S.A. i WODKAN S.A., które to spółki wprowadziły swoje akcje do obrotu publicznego na rynku CeTO w sierpniu 1998 roku nastąpiło przekształcenie ZOiGO „MZO” Sp. z o.o. w ZOiGO „MZO” S.A. Założycielami Spółki zostali: HOLDIKOM S.A., Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski i Gmina Wiejska Ostrów Wielkopolski. We wrześniu 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZOiGO „MZO” S.A. podjęło uchwałę w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz ich wycofania z obrotu publicznego na rynku CeTO.

Teraz akcjonariuszem reprezentującym 100% kapitału zakładowego oraz w ogólnej liczbie głosów jest HOLDIKOM S.A. Z chwilą powstania Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. przyjął misję, którą kieruje się do dziś. Jest to

„Wszelka działalność na rzecz ochrony środowiska, która prowadzi do ochrony ziemi, wody i powietrza poprzez organizowanie planowanej gospodarki odpadami i ich utylizacji”.

SKŁADOWISKO
W 1986 roku rozpoczęto eksploatację wysypiska odpadów zlokalizowanego w starym żwirowisku przy ul. Staroprzygodzkiej około 3,5 km na południe od centrum miasta. Po przekształceniu w ZOiGO Sp. z o.o w 1995 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego składowiska odpadów. Wtedy to wybudowano zaplecze socjalne dla pracowników składowiska oraz zamontowano elektroniczną wagę samochodową, która do dnia dzisiejszego umożliwia rejestrację przywożonych na składowisko odpadów. Uroczyste otwarcie „nowego” składowiska odpadów (kwatera1/1) nastąpiło 11 kwietnia 1997 roku. W tym samym roku rozpoczęta została rekultywacja starego wysypiska odpadów, którą zakończono 23 września 1998 roku. W ciągu 12 lat eksploatacji na obszarze około 2,5ha w niecce po dawnym żwirowisku zgromadzono około 200 tys. m3 odpadów. W 2001 roku oddano do eksploatacji kolejną kwaterę składowiska (kwatera 1/2). Łącznie obydwie kwatery zajmują powierzchnię 4,48 ha i są eksploatowane do dziś.


LUDZIE

Jolanta Ambroży
dyrektor finansowy
Katarzyna Kołodziejska
kierownik adminstracji
Irena Matczak
główna księgowa
Beata Rybka
kierownik Biura Obsługi Klienta
Karol Kasprzak
pełnomocnik Zarządu ds. Budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania OdpadówTadeusz Witek
specjalista ds. inwestycji
Jarosław Warczygłowa
kierownik składowiska odpadów
Lech Górski
kierownik działu wykonawstwa usługDANE SPÓŁKI

Spółka: ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I GOSPODARKI ODPADAMI „MZO” S.A.

Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA

Kraj siedziby: POLSKA

Adres: ul. Wiejska 23 63-400 Ostrów Wielkopolski

REGON: 250448570

NIP: 622-10-01-188

Sąd rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy

KRS Nr: KRS 0000020645

Kapitał zakładowy: 5 562 650,- Ilość akcji 556 265 szt.

Wartość nominalna: 10 zł

Konto bankowe:

1. BOŚ SA Oddział Ostrów Wielkopolski 84 1540 1173 2001 4010 5415 0001

2. BS Raszków 95 8430 0009 0008 3423 0144 5943

3. BS Krotoszyn o/ Sulmierzyce 83 84101013 2002 0100 2050 0001

4. BS w Lututowie O/Czajków 08 9256 1043 0021 0920 2000 0010

Telefon: (062) 592-53-35; 735-35-63

Fax: (062) 736-47-94

Adres www: www.mzo.com.pl

E-mail: mzo@mzo.com.pl


GALERIE

KONKURS EKOLOGICZNY 2008 „Środowisko, w którym mieszkam”
KONKURS EKOLOGICZNY 2008 „Środowisko, w którym mieszkam” Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. już po raz drugi był organizatorem konkursu ekologicznego pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Tegoroczne hasło brzmiało „Środowisko, w którym mieszkam”.
Dzieci i młodzież ostrowskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów bardzo licznie wzięły w nim udział, co może potwierdzić liczba uczestników – blisko 200 osób. Wśród niech znalazło się 16 przedszkoli:8 szkół podstawowych oraz 5 gimnazjów Konkurs został rozstrzygnięty 7 listopada 2008r. w Kinie Komeda Prace zostały wystawione w holu kina oraz zaprezentowane podczas ogłoszenia wyników. Celem konkursu było przedstawienie pozytywnych i negatywnych zjawisk ekologicznych w środowisku, czyli w naszym mieście i okolicy, upowszechnienie wiedzy o odpadach opakowaniowych suchych; rozwijanie i kształtowanie umiejętności segregowania odpadów; kształtowanie postaw szacunku do środowiska i odpowiedzialności za jego stan. Wśród zaproszonych gości w uroczystości ogłoszenia wyników wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pan Radosław Torzyński oraz jego zastępcy Pani Beata Podsadna i Pan Stanisław Krakowski. „…Wy jesteście doskonałymi specjalistami z dziedziny ochrony środowiska. Apeluję do was, możecie być nauczycielami nas – dorosłych (…) Wasza wiedza o ekologii jest bardzo duża, większa niż nas dorosłych. Środowisko naturalne potrzebuje waszej wiedzy..” – kierował swoje słowa Prezydent Radosław Torzyński do uczestników. Prace oceniała komisja w składzie: Pani Halina Guździoł – Doradca Metodyczny ODNw Kaliszu – Przewodnicząca Komisji · Pani Beata Rybka – Kierownik BOK „MZO” S.A. · Pan Cezary Janiszewski – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Wszystkie prace przygotowane przez przedszkolaków były wykonane bardzo dobrze i uzyskały wysoką ocenę merytoryczną. Dlatego jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia wszystkim…” – informowała przewodnicząca jury Halina Guździoł, podczas ogłoszenia wyników. Przedszkolaki zostały obdarowane nagrodami, które wręczył Zarząd Spółki ZOiGO „MZO”, Pan Andrzej Strykowski oraz Pan Rafał Pietrzykowski, członek zarządu spółki. Prace uczniów szkół podstawowych były opisem istniejącego stanu zagrożenia w otaczającym nas środowisku wraz z dokumentacją zdjęciową (np. dzikie wysypiska). Nagrody wręczył Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Radosław Torzyński. Wyróżnione w kategorii szkół podstawowych zostały prace: I miejsce Spółdzielnia Oświatowa EDUKATOR Zuzanna Wojtyczka Opiekun: Małgorzata Solarska II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 5 Katarzyna Krokos Opiekun: Maria Baranowska III miejsce Spółdzielnia Oświatowa EDUKATOR Marcin Krupa Opiekun: Małgorzata Solarska Gimnazjaliści przygotowali prezentacje multimedialne. Prace przedstawiały pozytywne i negatywne zjawiska w gospodarce odpadami. Uczestnicy, dla których temat ochrony środowiska jest bliski, otrzymali z rąk Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Pana Radosława Torzyńskiego osobiste podziękowania i nagrody. Nagrody: I miejsce: Gimnazjum Nr 1 Aleksandra Derczyńska,Joanna Pawelczyk, Żaneta Urbaniak, Opiekun:Barbara Jany-Łojek,Marzena Pabiszczak II miejsce: Gimnazjum Językowe, Anna Gomółka, Oktawia Grzybkowska, Magdalena Szczuraszek, Jan Czajkowski, Opiekun:Izabela Masłowska III miejsce: Gimnazjum Nr 1 Katarzyna Pałat, Agnieszka Leszkiewicz, Magdalena Wachowiak, Dariusz Mikołajczyk, Mikołaj Tomczak, Opiekun: Barbara Jany-Łojek, Marzena Pabiszczak. „…Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA prowadzi szereg działań proekologicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Oprócz konkursu plastycznego przeprowadziliśmy jako spółka konkurs na nazwę maskotki – mówił prezes ZOiGO „MZO” S.A. Andrzej Strykowski. Wszyscy nie nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali upominki, wszystkie ekologiczne i z logiem ZOiGO "MZO" SA.
Sponsorami konkursu byli: * Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim * Organizacja Odzysku „REKOPOL” w Warszawie * Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
Edukator
Kolejne spotkanie z młodzieżą poświęcone ekologii odbyło się w Spółdzielni Oświatowej EDUKATOR przy ulicy Tuwima w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas prelekcji zaprezentowano w formie multimedialnej działalność ZOiGO "MZO" S.A. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał ekologiczny długopis z logo firmy, wykonany z kukurydzy.Wizyta w Gimnazjum Nr 3
Gościliśmy w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Tuwima w Ostrowie Wielkopolskim. Celem spotkania z młodzieżą było zaprezentowanie działalności naszej spółki w formie prezentacji multimedialnej. Przedstawiony pokaz spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników, skłaniając ich do dyskusji. Na zakończenie zostały wręczone upominki z logo ZOiGO "MZO" S.A.Gimnazjum językowe
Byliśmy także w Gimnazjum Językowym im. A Bella w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki. Już po raz kolejny pracownicy spółki przybliżyli młodzieży temat segregacji odpadów. Zainteresowanie uczniów przełożyło się na pytania i dyskusję podczas spotkania. Na zakończenie pogadanki wszyscy uczestnicy otrzymali ekologiczne długopisy z logo firmy.Kolejna wizyta pracowników ZOiGO "MZO" S.A. pod hasłem "segregacja odpadów", odbyła się w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezianek w Ostrowie Wielkopolskim.
Młodzież zapoznała się bliżej z działalnością Spółki, między innymi: jaki segregować odpady oraz co zrobić ze starym telewizorem.Spotkanie w Placówce Wspierania Dziecka i Rodziny przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
W Placówce Wspierania Dziecka i Rodziny przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w opowiadaliśmy o:
- gospodarka odpadami opakowaniowymi,
- zasady korzystania z systemu zbiórki odpadów segregowanych "u źródła",
- pogłębianie wiedzy w zakresie recykingu surowców wtórnych,
- informacja o podstawowych usługach świadczonych przez naszą spółkę.
W prezentacji udział wzięło około 30 wychowanków , którzy na zakończenie zostali obdarowani upominkami z logo firmy.Pogadanka ekologiczna dla uczniów SP 6
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 mogli bliżej zapoznać się z funkcjonowaniem składowiska oraz działalnością naszej firmy. Na terenie szkoły zorganizowana została przez ZOiGO "MZO" S.A. krótka prezentacja multimedialnaSegregacja odpadów wśród uczniów SP 9
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. zorganizował także w Szkole Podstawowej nr 9 spotkanie poświęcone problemom składowania i segregacji odpadów.

Podczas prelekcji zostały poruszyliśmy tematy:
- upowszechniania wiedzy o odpadach opakowaniowych suchych;
- rozwijania i kształtowania umiejętności w segregowaniu odpadów opakowaniowych;
- pogłębiania wiedzy w zakresie recyklingu surowców wtórnych;
- kształtowania postaw szacunku do środowiska oraz odpowiedzialności za jego stanW Gimnazjum Nr 4 przy ulicy Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim prezentowaliśmy działalność Spółki.
W pokazie brali udział uczniowie, dla których temat ochrony środowiska jest bardzo bliski. Wywiązała się ożywiona dyskusja i spotkanie przebiegło w milej atmosferze. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali upominiki z logo firmy.Maskotki w galerii
W Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w dniach na przełomie lipca i sierpnia 2008r. trwała pokonkursowa wystawa prac plastycznych pod hasłem „Maskotka MZO”. Prezentowane prace cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przechodniów ulicy Wrocławskiej.Konkurs plastyczny na maskotkę
Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.
W czerwcu 2008r. zorganizowaliśmy konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży. Istotą konkursu było zaprojektowanie maskotki. Celem zaś rozwijanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych „…Duży nacisk kładziemy jednak na edukację i działania proekologiczne. W minionym roku organizowaliśmy konkurs wiedzy ekologicznej dla szkół pod patronatem prezydent Radosława Torzyńskiego. W tym roku ten konkurs także będzie organizowany...” – informował Andrzej Strykowski, prezes ZOiGO „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Prace oceniała komisja w składzie: * Pan Czesław Woś – artysta, plastyk * Pani Halina Guździoł – doradca metodyczny ODN w Kaliszu * Pani Beata Rybka – kierownik BOK w „MZO”. „…Do wykonania prac użyto odpadów opakowaniowych z papieru i kartonu, tworzywa i metalu. Użyto technik takich jak: malarstwo i rysunek, formowanie przestrzenne z papieru, tworzywa i metalu a także collage…” – zaznaczał przewodniczący jury Czesław Woś. Dzięki sponsorom konkursu: ZOiGO„MZO” S.A. i Organizacji Odzysku „REKOPOL” każdy uczestnik otrzymał upominek za udział w konkursie.Spotkanie w Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej

Multimedialną prezentację działalności spółki zaprezentowaliśmy grupie młodzieży z Liceum Ogólnokształcacego Spółdzielni Oświatowej przy ulicy Waryńskiego w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zaprezentowano w formie multimedialnej działalność ZOiGO "MZO" S.A.Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 7
Krótką pogadankę na temat gospodarki odpadami opakowaniowymi wygłosiliśmy także dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema w Ostrowie. Celem spotkania było rozwijanie i kształtowanie umiejętności segregowania odpadów opakowaniowych. Uczestnikami pogadanki było około 90 uczniów klas VI, którzy mieli również okazję obejrzeć składowisko odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali upominki z logo firmy.


POLITYKA JAKOŚCI


POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

Wszelka działalność na rzecz ochrony środowiska, która prowadzi do ochrony ziemi, wody i powietrza poprzez organizowanie planowej gospodarki odpadami i ich utylizacji.

CEL GŁÓWNY SPÓŁKI

Istnienie i rozwój w wyniku wykonywania działalności gospodarczej, przede wszystkim usługowej, w zakresie usuwania wszelkich odpadów z otoczenia na rzecz wytwarzających, utylizacji przez składowanie na zorganizowanych składowiskach oraz selektywnej zbiórki odpadów.

STRATEGIA

1. Podnoszenie jakości usług i obniżenie kosztów:
1. racjonalizacja świadczonych usług;
2. modernizacja i odnowa taboru;
3. szukanie rezerw kosztowych;

2. Wzmocnienie pozycji Spółki na rynku:
1. tworzenie międzygminnych lobby odpadowych;
2. uzyskiwanie przewagi technologicznej nad konkurencją;

3. Skuteczny marketing:
1. ciągłe monitorowanie i analiza usług;
2. intensyfikacja w poszukiwaniu nowych rynków świadczonych usług;
3. ekspansja na rynkach istniejących;
4. wprowadzenie świadomości wśród pracowników silna organizacja stabilne miejsce pracyKategorie powiązane z wpisem

Własne artykuły

Nie śmiećcie w lasach
Kłopoty z odpadami medycznymi
Prezes Andrzej Strykowski: Edukacja jest dla nas bardzo ważna
Uwaga! Zmiana siedziby ostrowskiego MZO
MZO lokalnym eko liderem
Majostaszki 2014 - udany konkurs MZO
Sortowanie się opłaca
MZO spełnił zadanie
Konkurs ekologiczny ZOiGO "MZO" S.A.
Ekologiczny Ostrowianin
Nowe śmieci po ostrowsku
EMZoludek na Majostaszkach 2013
Ostrowskie MZO wydzierżawi pojemniki
Swojska Wielkopolska na ścieżce eMZOludka
Rubinowy HIT ostrowskiego MZO
Nagroda dla ZOiGO "MZO" S.A.
MZO w Dzienniku Gazecie Prawnej
Andrzej Strykowski Wielkopolskim Menedżerem Jakości
Prestiżowo nagradzane MZO
MZO i Wielkopolska Nagroda Jakości
EMZOludek edukuje na ostrowskim składowisku
Wielkopolska Jakość MZO Ostrów
Lepsza strona MZO
Ostatnio dodane
Wpisy katalogowe Podkategorie