Kafito Polski

Fundacja ING Dzieciom

Wpis należy do
użytkownika:
slawek
slawek
przejmij wpis »
Misją Fundacji jest wyrównywanie szans poprzez: edukację dzieci z obszarów najuboższych, edukację dzieci przewlekle chorych, edukację młodzieży w obszarze przedsiębiorczości, dostęp młodzieży z rodzin ubogich do szkolnictwa wyższego.
WWW: http://www3.ing.pl/1/u235/navi/37040

Opis firmy

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez projekty edukacyjne np. Angielski z ING, przedsięwzięcia wolontarystyczne angażujące pracowników w ramach Wolontariatu ING oraz umożliwiające bezpłatny dostęp do Internetu poprzez Świetlice ING. Fundacja zapewnia pomoc finansową szkołom z ubogich obszarów oraz organizuje Turnusy rehabilitacyjno-edukacyjne dla podopiecznych tych placówek.

Fundacja bierze również udział w realizacji programów z zakresu pedagogiki specjalnej np. "W towarzystwie Lwa". Współpracuje z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Kontynuowana jest również, zainicjowana przez spółki ING Nationale-Nederlanden opieka nad Domami Dziecka na terenie całej Polski.
Programy społeczne i działania wewnętrzne dają pracownikom ING możliwość zaangażowania się we wspólne dzieło Fundacji ING Dzieciom. Każdy może wybrać taką formę, jaka satysfakcjonuje go najbardziej. Poprzez program Pracownicy ING Dzieciom, do Wolontariatu ING, dającego najbliższy kontakt z beneficjentami działań - dziećmi i młodzieżą.

Kategorie powiązane z wpisem

Artykuły dotyczące wpisu

Fundacja ING otworzyła kolejną świetlicę internetową
Fundacja ING Dzieciom nagrodzona
Ostatnio dodane
Wpisy katalogowe Podkategorie