Jak wyglądają mediacje w sprawach rodzinnych?


Oceń artykuł Zobacz ranking
Przepisz powyższy kod i oceń artykuł »
Jak wyglądają mediacje w sprawach rodzinnych?
2024-04-03
Mediacje w sprawach rodzinnych można określić jako procedurę rozwiązywania konfliktów. Mediator jest to osoba bezstronna oraz neutralna. Mediacje rodzinne są odpowiednią opcją dla osób, które wykorzystały już inne dostępne formy rozwiązywania konfliktów. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej.


Mediacja w sprawach rodzinnych - na czym polega? 

Mediacje w sprawach rodzinnych są pomocne dla osób, które wykorzystały już wszelkie inne dostępne formy rozwiązywania konfliktów. Do takich form można zaliczyć psychoterapię, psychoterapię par, a także grupy wsparcia. Jest to również doskonałe rozwiązanie dla osób, które podjęły decyzję o rozstaniu i chcą zakończyć związek bez konfliktu. Poza tym mediacje to też dobra opcja w kwestii rozwodu czy separacji. Bardzo często to sądy zalecają tą opcję w przypadku konfliktu w rodzinie.  Mediacje pozwalają ułożyć życie na nowo, co jest szczególnie ważne, gdy rodzina posiada dzieci. 

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie Kafito.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Przeczytaj również:

Mediacje zakładają, że członkowie rodziny są ekspertami odnośnie własnego życia. Mediacje mają na celu spokojną rozmowę bez agresji. Podczas tej rozmowy nie ma też pośredników, rozmowa jest moderowana przez mediatora. Dzięki temu obie strony mogą wyrazić swoje uczucia oraz powiedzieć, co myślą. Na czym polega przeprowadzenie mediacji? 

W zakresie prowadzenia mediacji strony konfliktu rodzinnego dobrowolnie uczestniczą w poszukiwaniu neutralnego rozwiązania. Istnieje też mediacja jako alternatywa dla procesu sądowego, która może prowadzić do osiągnięcia satysfakcjonujących porozumień przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów i stresu związanego z rozstrzyganiem sporów. Wybór mediatora może być dokonywany samodzielnie bądź przez wyznaczenie sądu, jeśli mediacja jest prowadzona w ramach postępowania sądowego. Wynagrodzenie mediatora ustala się zwykle indywidualnie, natomiast mediator może odmówić prowadzenia mediacji, jeżeli uzna, że nie może rozwiązać konfliktu. Proces związany z przeprowadzeniem mediacji

Postępowanie mediacyjne jest procesem, który ma na celu rozwiązywanie konfliktów między stronami za pomocą neutralnego mediatora. Strony mogą wypracować porozumienie, które będzie atrakcyjne dla obu stron. Indywidualne spotkania mediatora mogą mieć różną długość, w zależności od skomplikowania sprawy oraz zaangażowania. Postępowanie mediacyjne może zostać przedłużone, jeśli mediator uzna, że jest szansa na osiągnięcie porozumienia. Mediacja może trwać od kilku godzin, do nawet kilku tygodni.   Wybór mediatora

Wybór mediatora oraz zawarcie umowy dotyczącej mediacji jest kolejnym etapem. Mediator może być wybrany samodzielnie bądź w postępowaniu sądowym. Ważne jest to, by strony zgłosiły zgodny wniosek odnośnie mediatora, wtedy proces może przebiegać bez problemu. Kiedy zostanie wybrany mediator strony mogą zawrzeć umowę, która określa zasady procesu. 

Przebieg postępowania mediacyjnego odbywa się, gdy obecne są dwie strony oraz mediator. W trakcie mediacji mediator pomaga w negocjacjach oraz dążeniu do rozwiązania konfliktu. Jednak kiedy strony nie mogą się dogadać nie dochodzi do rozpoczęcia mediacji. 

Jeżeli strony osiągną porozumienie zawiera się ugodę dotycząca spraw rodzinnych. W postępowaniu mediacyjnym ugoda musi zostać zatwierdzona przez sąd. Po zatwierdzeniu ugoda nabiera mocy prawnej, a gdy sąd odmówi zatwierdzenia ugody, trzeba podjąć kolejne próby i skierować sprawę do sądu. Strony muszą być świadome zawarcia ugody. O czym pamiętać w związku z rozpoczęciem mediacji? 

Mediacje rodzinne sprawdzają się nie tylko w przypadku konfliktów pomiędzy partnerami bądź małżonkami. Znajdują także swoje zastosowanie, jeśli chodzi o konflikty pomiędzy rodzeństwem, rodzicami czy krewnymi. Procedury mediacyjne zostały w Polsce wprowadzone do kodeksu cywilnego, zgodnie z tymi zasadami mediacja ma zastosowanie we wszystkich rodzajach sporu między członkami rodziny. Jednak, aby mediacje mogły się rozpocząć potrzebna jest zgoda obu stron. Specyfika mediacji w postępowaniu sądowym

Poufną metodą rozwiązywania sporu jest mediacja, która może dotyczyć różnych aspektów w życiu rodzinnym. W związku z prowadzeniem mediacji mogą być poruszone takie aspekty jak alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, separacja czy rozwód. Od tego, czego dotyczy sprawa może także zależeć wysokość wynagrodzenia mediatora. Zadaniem mediacji jest rozstrzygnięcie sporu, jaki powstał w rodzinie.   

W przypadku mediacji, która dotyczy władzy rodzicielskiej mediator pomaga w wypracowaniu stanowiska, które będzie wspólne dotyczącego opieki nad dziećmi. Mediacje mogą być szczególnie pomocne, kiedy rodzice mają problemy z komunikacją. Natomiast mediator zgodnie z zasadami współżycia społecznego pomaga ustalić co jest najlepsze dla dobra dzieci oraz jakie kompromisy można osiągnąć.  

Wniosek o przeprowadzenie mediacji może też dotyczyć separacji bądź rozwodu, może pomóc małżonkom w wypracowaniu wspólnego stanowiska w zakończeniu małżeństwa oraz podziału majątku. Strony uzgadniają szczegóły między sobą oraz mediatorem. Z pomocą mediatora strony ustalą rozwód i separację. Następnie mediator przekazuje sądowi protokół, dzięki któremu załatwienie formalności jest łatwiejsze.  

     

 

Źródło fotografii: pixabay.com
Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

 

Nadesłał:

slawek

Wasze komentarze (0):


Przepisz kod:
Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl