PIT-36L jak przygotować rozliczenie roczne


Oceń artykuł Zobacz ranking
Przepisz powyższy kod i oceń artykuł »
PIT-36L jak przygotować rozliczenie roczne
2019-10-06
PIT-36L jest obok PIT-37 i PIT-36 bardzo popularną formą rozliczenia rocznego PIT.

PIT-36L jest obok PIT-37 i PIT-36 bardzo popularną formą rozliczenia rocznego PIT. Będzie dotyczyć z zasady wszystkich „liniowców”, jednak w określonych przepisami ramach. Jak prawidłowo określić podleganie pod formularz, co jest istotne przy jego wypełnieniu oraz wreszcie - jak poprawnie złożyć PIT-36L?Komu służy PIT-36L?

Formularz PIT-36L został przygotowany na jednym druku księgowym, razem z formularzem PIT-36LS. Oba te dokumenty skierowane zostały do podmiotów, które w okresie deklaracyjnym (danym roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie) prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane w ramach zasad określonych dla podatku liniowego - czyli określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, formularz PIT-36LS przeznaczony jest dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku.Kiedy złożyć rozliczenie PIT-36L (termin)?

Zeznanie PIT-36L składa się do końca kwietnia za rok poprzedzający, czyli na przykład: w 2019 roku, podatnicy składali zeznanie za 2018 rok, w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku. W przypadku osób, które nie zamierzają opuścić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (a nie mają miejsca zamieszkania w Polsce) powinni oni przygotować rozliczenie PIT i złożyć je przed terminem wyjazdu.Uwagi do wypełnienia PIT-36L

Przy przygotowywaniu rozliczenia PIT warto zawrócić uwagę na kilka ważnych zasad, których niezastosowanie może powodować negatywne konsekwencje dla podatników.

Po pierwsze, w praktyce wszystkie kwoty wskazywane w deklaracji podatkowej winny być przeliczone na złote, według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia tego kosztu, wydatku lub zapłaty danego podatku.

Deklaracja PIT-36L przewiduje możliwość dołączenia załączników, takich tak: PIT/B, PIT/Z,PIT/ZG, PIT/BR,PIT/DSi PIT/MIT i z w każdym wypadku przygotowywania rozliczenia PIT, podatnik winien przeanalizować, czy nie powinien przygotować takiego załącznika i złożyć go razem z deklaracją.Jak prawidłowo złożyć rozliczenie PIT?

Rozliczenie PIT może zostać przygotowane w dwóch formach: tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej (PIT online). W przyszłym roku według zapowiedzi ustawodawcy możliwe będzie również rozliczenie PIT-36L z wykorzystaniem usługi „Twój e-PIT”. Oznacza to, że w praktyce podatnik może:

  • przygotować papierową wersję formularza i złożyć ją osobiście w urzędzie skarbowym – urzędem właściwym dla podatnika jest z założenia urząd właściwy zgodny z miejscem zamieszkania podatnika;

  • przygotować papierową wersję formularza i złożyć ją w PIT-omacie w urzędzie skarbowym;

  • przygotować papierową wersję formularza i wysłać ją listem poleconym Poczty Polskiej – za datę złożenia uznaje się datę nadania listu poleconego;

  • przygotować ją w formie elektronicznej e-PIT i przesłać przez sieć internet – z każdego miejsca na świecie, datą złożenia jest data uzyskana na Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru;

  • od przyszłego roku: edytować i zaakceptować w formule „Twój e-PIT”.

Nadesłał:

slawek

Wasze komentarze (0):


Przepisz kod:
Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl