Kafito Polski

Uchman i Partnerzy Sp. z o.o.

Wpis należy do
użytkownika:
KarolinaK
avatar
przejmij wpis »
Uchman i Partnerzy sp. z o. o. Spółka doradztwa podatkowego, jest podmiotem wpisanym do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 485. Działamy w oparciu o ustawę o doradztwie podatkowym, co daje naszym Klientom bezpieczeństwo współpracy z podmiotem działającym w oparciu o przepisy prawa, posiadającym obowiązkowe ubezpieczenie OC od wykonywanej działalności. Zajmujemy się doradztwem podatkowym dla biznesu. Łączymy wiedzę prawną i podatkową z wiedzą o zarządzaniu firmą, co daje nam możliwość realizacji skomplikowanych projektów interdyscyplinarnych takich jak ceny transferowe, czy restrukturyzacja biznesu. W przypadku problemów z administracją skarbową nasi Klienci otrzymują najlepsze możliwe wsparcie podatkowe i prawne. Posiadamy w tym zakresie ekspercką wiedzę i wieloletnią praktykę rynkową.
WWW: http://www.uchman.pl/

Adres:

Uchman i Partnerzy Sp. z o.o.
Diamentowa 2 , 20-447 Lublin
tel.: 81 534 01 88

Opis firmy

Oferta:

Doradztwo podatkowe
-Bieżące doradztwo podatkowe
---Wsparcie doradcze dla zarządów
---Wsparcie doradcze dla działów księgowych
---Wsparcie doradcze dla działów prawnych in-house
-Prawo podatkowe międzynarodowe
---Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą
---Rozliczenie zakładu podatkowego
---Rezydencja podatkowa i miejsce opodatkowania
---Opodatkowanie zysków i dywidend
---Podatek u źródła
---Pożyczki zagraniczne i opodatkowanie odsetek
---Opodatkowanie sprzedaży majątku
---Metody wyliczenia podatku dochodowego
-Audyt podatkowy
---Kompleksowy audyt podatkowy firmy
---Audyt podatkowy wybranych obszarów działalności
---Audyt podatkowy cen transferowych
---Identyfikacja i analiza obszarów podatkowych
---Rekomendacje i zabezpieczenie ryzyka podatkowego
Postępowania podatkowe
-Strategia prowadzenia postępowania
---Zapoznanie się z aktami sprawy
---Analiza szans procesowych
---Strategia postępowania
-Kontrola podatkowa
---Aktywne uczestnictwo w kontroli podatkowej
---Zastrzeżenia do protokołu
---Decyzje zabezpieczające
---Odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji
---Zastępstwo procesowe
-Skarga do WSA i NSA
---Przygotowanie skargi do WSA
---Przygotowanie skargi do NSA
Planowanie podatkowe
-Opracowanie strategii podatkowych
---Restrukturyzacja i sukcesja biznesu
---Ekspansja zagraniczna
---Nabycie przedsiębiorstwa
---Finansowanie biznesu
---Planowanie nowego przedsięwzięcia
-Zabezpieczenie ryzyka podatkowego
---Klauzula obejścia prawa podatkowego, pozorność transakcji
---Podatkowa charakteryzacja transakcji/podmiotu
---Puste faktury/podmioty/sztuczne konstrukcje podatkowe
---Zdolność do ponoszenia ryzyka
---Wnioski o interpretacje indywidualne
---Uprzednie porozumienia cenowe
-Podatkowa analiza biznesu podatnika
---Analiza branży do celów podatkowych podatnika
---Analiza łańcucha wartości do celów podatkowych
---Analiza funkcjonalna
---Struktura organizacyjna i struktura zarządzania podatnika
---Strategia gospodarcza w ocenie podatkowej podatnika
Ceny transferowe
-Dokumentacja podatkowa
---Local fail
---Master fail
---Benchmark study

Kategorie powiązane z wpisem

Własne artykuły

Uchman i Partnerzy - Sprawdzony partner w biznesie
Nowy członek zespołu - Uchman i Partnerzy
Ostatnio dodane
Wpisy katalogowe Podkategorie